Bộ tượng đức mẹ hoa huệ, thánh giuse, tượng chúa chịu nạn vẽ tay composite cao 50cm