Mặt dây chuyền thánh giá nhiều cỡ bạc ta

45,000.00 

Mặt dây chuyền thánh giá nhiều cỡ bạc ta

Kích thước: 2.5cm, 3cm, 4cm

Chất liệu bạc ta

Giá bán: từ 45 – 85.000 đồng