Tòa Công Giáo gọng vó 3 buồng 6 cột

Tên gọi: tòa công giáo gọng vó 3 buộng 6 cột

Chất liệu: tòa thờ gỗ pơmu, bộ tượng chất liệu composite

Kích thước: tòa ngang 1m6, cao 1m65. Để tượng giữa 60, 2 bên 50cm