Tượng Chúa chịu nạn 50cm, thánh giá cao 80cm

450,000.00