Tượng Đức Mẹ đồng trinh Maria trang trí để bàn

Tượng đức mẹ maria đồng trinh Maria trang trí để bàn

Kích thước:

9×8.5x20cm

Chất liệu: Nhựa

Danh mục: Tượng Đức Mẹ