Tượng Đức Mẹ Maria bế Chúa bằng đồng nguyên chất 23cm

Tượng đức mẹ maria bồng con, tượng đồng nghệ thuật Mẹ Maria

Kích thước: Cao 23cm

Chất liệu: Đồng vàng

Qui cách: Đúc công nghệ cao tinh xảo, sắc nét