Tượng phù điêu Chúa phục sinh

375,000.00 

– Tên sản phẩm: Tượng Chúa Phục Sinh (Phù Điêu)
– Kích thước: 50cm
– Chất liệu: Composite cao cấp