Tượng thánh giuse bằng gỗ 40cm

1,500,000.00 

– Tên sản phẩm: Tượng thánh Giuse Thợ (Thánh Giuse Công Nhân)
– Kích thước: 40cm
– Chất liệu: gỗ pơ mu tự nhiên