Tượng thánh giuse thợ và đức mẹ ban ơn bằng gỗ pơ-mu cao 50cm

– Tên sản phẩm: Tượng thánh Giuse thợ và Đức Mẹ ban ơn
– Kích thước: 50cm
– Chất liệu: gỗ pơ mu tự nhiên