Tượng thánh giuse công nhân cầm hoa huệ cao 50cm composite