Tượng thánh phao lô và phê rô cao 30cm chất liệu composite vẽ tay