Dây Chuyền Mặt Thánh Giá Bằng Thép Titan

13,977.00 

Dây Chuyền thánh Giá Bằng Thép Titan

Đặc điểm:

Size A (có cánh) Size B (không có cánh)

Số lượng: 1 (bao gồm dây chuỗi)

Chất liệu: Hợp kim

Khối lượng: 14g

Kích thước: 29 * 46mm