Đức Mẹ Fatima hiện ra với 3 trẻ bằng gốm sứ

Thông tin chi tiết

Tượng đức mẹ fatima

Chất liệu: gốm sứ

Kích thước: 20cm

Giá bán: 250.000