Tượng chúa chiên lành bằng gỗ cao 150cm

Danh mục: Tượng Chúa Giesu