Tượng chúa hài đồng bằng gỗ cao 1m sơn phấn màu cao cấp