Tượng Chúa chịu nạn thánh giuse & mẹ la vang 15cm

Tượng Chúa chịu nạn + Đức Mẹ La Vang + Thánh Giuse.

Chất liệu: gỗ tự nhiên.

Kích thước: tượng cao 15cm. Thánh Giá cao 30cm.

Giá: 1.100.000 đồng.