Tượng Chúa chịu nạn thánh giuse & mẹ la vang 20cm

Tượng Chúa chịu nạn + Đức Mẹ La Vang + Thánh Giuse.

Chất liệu: gỗ tự nhiên.

Kích thước: tượng cao 20cm. Thánh Giá cao 40cm.

Giá: 1.400.000 đồng.