Tượng Chúa chịu nạn thánh giuse & mẹ la vang 30cm

Tượng Chúa chịu nạn + Đức Mẹ La Vang + Thánh Giuse.

Chất liệu: gỗ tự nhiên.

Kích thước: tượng cao 30cm. Thánh Giá cao 50cm.

Giá: 1.700.000 đồng.