Tượng đức mẹ ban ơn 40cm

Thông tin sản phẩm

Tượng đức mẹ ban ơn (mẫu nhập ý)
Chất liệu: composite.
Chiều cao: 40cm
Sơn Mỹ bền đẹp theo thời gian.

Giá bán: 299.000 đồng.