Tượng đức mẹ ban ơn, thánh giuse bế Chúa cao 60cm mẫu hiện đại