Tượng đức mẹ ban ơn, thánh giuse bế Chúa cao 65cm mẫu vẽ tay