Tượng Đức Mẹ lên trời cao 130cm bằng gỗ sơn phấn màu