Tượng đức mẹ mân côi cao 120cm bằng gỗ dổi phấn màu