Tượng Đức Mẹ mân côi bằng gỗ sơn phấn màu cao 80cm