Tượng lòng Chúa thương xót cao 20cm

Chi tiết sản phẩm:

Tượng lòng Chúa thương xót cao

Kích thước: Cao 20cm.

Chất liệu: gỗ pơ mu.

Nhà sản xuất: Điêu khắc Ngọc Linh.

Giá bán: 499.000 đồng.