Tượng Chúa chịu nạn cao 20cm

Tượng chúa chịu nạn cao 20cm( không tính chiều cao thánh giá)
Tượng được làm từ gỗ beech nhập khẩu

Giá bán: 350.000 đồng