Tượng chịu nạn 15cm

Chi tiết sản phẩm:

Tượng Chúa chịu nạn.

Kích thước: cao 15cm, thánh giá cao 30cm, ngang 15cm.

Chất liệu: gỗ.

Giá bán: 400k.