Tượng lòng chúa thương xót cao 100cm, chất liệu composite