Tượng thánh giuse bế chúa cao 160cm bằng gỗ sơn phấn màu