Tượng thánh giuse bế chúa và đức mẹ ban ơn bằng gỗ pomu cao 40cm