Tượng thiên thần micae cao 1m8 bằng gỗ sơn phấn màu