Bàn thờ Chúa mini bằng gỗ bộ tượng 30cm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bàn thờ Chúa mini bằng gỗ bộ tượng 30cm.

Chất liệu: toàn bộ sản phẩm bằng gỗ pomu cao cấp.

Kích thước: bộ tượng cao 30, thánh giá 60cm.

Danh mục: bàn thờ chúa gỗ