Mẫu Bàn Thờ Thiên Chúa Hiện đại Bằng Gỗ Pơ Mu

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Mẫu Bàn Thờ Thiên Chúa Hiện đại Bằng Gỗ Pơ Mu.

Chất liệu: Bàn thờ và bộ tượng chất liệu gỗ pơ mu. Đôi đèn gỗ thông.

Kích thước: Bộ tượng Thánh Vinh Sơn, Đức Mẹ ban ơn và Chịu nạn cao 50, thánh giá 85cm. Đôi đèn cao 25cm.

Danh mục: bàn thờ chúa gỗ