Bức tranh phù điêu thánh gia thất bằng composite

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bức tranh phù điêu thánh gia thất bằng composite.

Chất liệu: Composite sơn màu cao cấp.

Kích thước: 30x45cm