Bộ bàn thờ công giáo ngang 80cm, bộ tượng cao 40cm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bộ bàn thờ công giáo ngang 80cm, bộ tượng cao 40cm.

Chất liệu: Bàn thờ chất liệu gỗ pơ-mu. Bộ tượng ba đấng chất liệu composite.

Kích thước: Bộ ba tượng cao 40cm.Thánh giá 75cm.

Danh mục: Kệ bàn thờ Chúa