Tòa tam cấp công giáo bằng gỗ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tòa tam cấp công giáo bằng gỗ.

Chất liệu: tòa thờ bằng gỗ pơ mu. Bộ tượng chất liệu gỗ dổi phấn màu.

Kích thước: tòa ngang 2m, cao 3m2. Tượng thương xót cao 60cm. Tượng Mẹ, Giuse cao 50cm.