Tượng cha diệp 45cm

Chi tiết sản phẩm

Tượng cha trương bửu diệp.
Kích thước: 45cm
Rất đẹp và sắc sảo

Chất liệu: composite.

Giá bán: 206.000 đồng.