Tượng thánh gioan tẩy giả (baotixita) bằng gỗ cao 50cm