Bàn thờ Chúa đơn giản gỗ gõ, tượng gỗ pơmu

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bàn thờ Chúa đơn giản gỗ gõ, tượng gỗ pơmu.

Chất liệu: Bàn thờ chất liệu gỗ gõ. Bộ tượng chất liệu gỗ pơ-mu vẽ tóc. Đôi đèn gỗ sồi.

Kích thước: Bộ tượng cao 50cm. Thánh giá 85cm. Đôi đèn 25cm.

Danh mục: bàn thờ chúa gỗ