Đức Mẹ Ban Ơn ceramic (sứ) cao 13cm

Tượng đức mẹ ban ơn gốm sứ cao cấp, cao 13cm

Thích hợp để ô tô, bàn làm việc, lam quà tặng

🎗Tượng được ở nhiệt độ tiêu chuẩn
🎗Tinh tế sắc sảo
🎗Thích hợp để bàn lv, xe hơi, biếu tặng
🎗Mong xin bình an may mắn