Tượng thánh giuse bế chúa bằng composite vẽ tay cao 50cm