Bàn Thờ Chúa Mẫu đương đại Màu Trắng Kem

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bàn Thờ Chúa Mẫu đương đại Màu Trắng Kem.

Chất liệu: bàn thờ gỗ pơ-mu phun màu trắng kem. Bộ tượng vẽ tay chất liệu composite.

Kích thước: Bộ tượng ba Đấng cao 50cm.Thánh giá 85cm.

Danh mục: Kệ bàn thờ Chúa