Tượng chịu nạn 10cm, thánh giá 18cm

65,000.00 

Tượng Chúa Chịu Nạn 10cm, thánh giá 18cm.

– Sản phẩm có sau tối đa 4 ngày (thường có ngay sau 1 ngày)
– Tên: Tượng Chịu Nạn (Thánh Giá)
– Kích thước: tượng Chúa cao 10cm, Thánh giá 18x10cm.