Bàn Thờ Thiên Chúa Hình Bàn Tay Dâng Nến

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bàn Thờ Thiên Chúa Hình Bàn Tay Dâng Nến.

Chất liệu: Tòa bộ sản phẩm bàn thờ và bộ ba tượng bằng gỗ pơ-mu.

Kích thước: Bộ ba tượng  cao 50cm.Thánh giá 90cm.

Danh mục: Kệ bàn thờ Chúa